ادارۀ کرکت بورد افغانستان می‌گوید که روند فروش تیم‌های لیگ برتر افغانستان به پایان رسیده‌است.

دفتر مطبوعاتی ادارۀ کرکت بورد افغانستان می‌گوید که در نتیجه داوطلبی از سوی این ادارۀ و کمپنی سنیکسر سپورت سه تیم متباقی لیگ برتر افغانستان نیز به امتیاز گرفته شد، که از این جمله تیم کابل از سوی موریلی سپورتس، تیم ننگرهار پلس کپیتل و تیم کندهار را اس بی سپورتس خریداری نموده است.

عاطف مشعل، رییس عمومی کرکت بورد افغانستان می‌گوید، همه‌ تیم‌های که قرارست در لیگ برتر افغانستان بازی کنند، به فروش رسیده و  اما اظهار کرد که سرمایه‌گذاران افغان در این بخش سهم نگرفته‌اند.

این درحالی‌ست که روند فروش تیم‌های لیگ برتر افغانستان در اوایل ماه سپتمبر آغاز گردیده بود.

گفتنی‌ست که قبل از این، تیم کرکت پکتیا را ویراک موبایلز و تیم کرکت بلخ را لیجندری من کمپنی خریداری کرده بودند.

به اساس اطلاعات ادارۀ کرکت بورد افغانستان،  نخستین دور رقابت‌های لیگ برتر افغانستان یا آی‌پی‌ایل به تاریخ ۵ اکتوبر سال جاری آغاز و به تاریخ ۲۱ همین ماه ختم می‌گردد.