- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

واکنش تند ادارۀ ثبت احوال نفوس به افشاگری گستردۀ ایتلاف بزرگ ملی افغانستان

[1]

 ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان به افشاسازی‌ جریان سیاسی زیرنام” ایتلاف بزرگ ملی” واکنش نشان داده و می‌گویدکه این جریان، اذهان‌عامه را مغشوش ساخته‌است.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی ادارۀ ثبت احوال نفوس افغانستان، ام‌روز،  پس از افشاسازی احزاب سیاسی در مورد شناس‌نامه‌های جعلی برچسب‌دار، گفت، خوب بود که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان قبل از فاش‌ساختن این موضوع برای همه‌گان، با ادارۀ آنان در تماس می‌شد.

آقای احمدزی می‌گوید، ادارۀ ثبت حوال نفوس پس از بررسی‌هایش حتما نتیجه را با مردم و احزاب سیاسی شریک می‌ساخت که چنین نشد و در حال حاضر، جریان‌های سیاسی اذهان عامه را مغشوش ساختند.

وی گفت، ادارۀ ثبت احوال نفوس با صدور مکتوبی به وزارت امورداخله، خواهان بررسی این روی‌داد شده و علاوه کرد، کسانی که دست به توزیع شناس‌نامه‎‌های جعلی ورقی زده، گرفتار و مطابق قانون برخورد صورت گیرد.

سخن‌گوی ادارۀ ثبت احوال نفوس هم‌چنان از وزارت داخله خواست تا به ارگان‌های کشفی وظیفه بسپارند که عاملان این روی‌داد را بازداشت و بررسی کامل در این مورد صورت گیرد.

این درحالی‌ست که جریان سیاسی ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، پس از ظهر روز گذشته، هزاران شناس‌نامۀ برچسب دار را همگانی ساخت که به گفتۀ آنان، این شناس‌نامه‌ها برای تقلب در انتخابات‌های پیش‌رو، چاپ شده بوده‌اند.

این جریان سیاسی نمی‌گوید که هزاران شناس‌نامه‌های ورقی توسط چه‌کسی چاپ شده، اما می‌افزاید که کمیسیون انتخابات در پی مهندسی انتخابات و تقلب گسترده‌است.

در عین زمان، پس از همه‌گانی ساخته شدن این موضوع توسط احزاب، ادارۀ ثبت احوال نفوس با نشر خبرنامه‌یی شب گذشته گفته بود که آن شناس‌نامه‌های برقی توسط آن اداره نه؛ بل‌که توسط افراد و اشخاص جعل کار توزیع شده و هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارند.

ادارۀ ثبت احوال نفوس از رییس جمهور غنی خواسته بود تا تیمی از متخصصان برای بررسی آمار و نحوۀ توزیع شناس‌نامه‌های ورقی گماشته شود.