محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با نورجهان موانی، سفیر شهزاده کریم آغاخان قبل ازظهر روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرده‌است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید،  دو طرف در این دیدار در مورد پروژه‌های بنیاد آغاخان در بخش‌های انرژی، مخابرات و زراعت در افغانستان و سایر کشورها و ایجاد سهولت‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری بالای سکتورهای متذکره در افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

به اساس خبرنامه، آقای غنی گفته‌است که ادارات مربوطه سهولت‌های قانونی را برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی به شمول بنیاد آغاخان و سایر سرمایه‌گذارانی که در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند، فراهم می‌سازد.

گفتنی‌ست که بنیاد آغاخان در جریان‌ سال‌های گذشته ده‌ها میلیون دالر را در بخش انکشاف افغانستان در ولایت‌های گوناگون به مصرف رسانیده‌است

به تازه‌گی  دولت افغانستان از امضا موافقت‌نامۀ پروژۀ تحول یا تغییر نمای اطرف دریای کابل خبر داد که میان همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روشان ولس‌مل، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، کریستوف پیکیس، نمایندۀ خاص سفارت آلمان در کابل و اجمل میوندی، رییس بنیاد فرهنگی آغاخان به امضا رسید.

دولت افغانستان ارزش این موافقت‌نامه را ۱۸،۰۵۸میلیون یورو گفته که از کمک بلاعوض آلمان در بخش بهبود و احیای زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کابل، می‌باشد که این پروژه  از اگست ۲۰۱۸ الی دسامبر ۲۰۲۰ میلادی  در کابل تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های نوسازی و بازسازی مجتمع ماشین‌خانه صنعتی، بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق ده‌افغانان، اندرابی، جوی‌شیر و ناحیۀ اول و دوم چنداول، حفاظت از میراث‌های فرهنگی به شمول شوراهای انکشاف محلی، بازسازی مناطق عمومی و سبز و ایجاد دیدگاه‌های اقتصادی از طریق ارایه آموزش‌های حرفه‌یی در صنایع دستی و صنایع مرتبط با ساخت ‌و ‌ساز در مرکز آموزش و پرورش جنگلک شامل پروژۀ تحول یا تغییر نمای اطراف دریای کابل می‌گردد.