تیم ملی ورزش رکبی افغانستان در ادامۀ بازی‌های آسیایی در اندونیزیا، تیم ملی رکبی پاکستان را شکست داد.

مسؤولان در کمیتۀ ملی المپیک افغانستن می‌گویند ورزش‌کاران افغانستان در رشتۀ ورزش رکبی در مقابل ۷ امتیاز ورزش‌کاران پاکستانی توانستند که ۱۵ امتیاز را به دست آورند.

منابع می‌گویند که قبل از این تیم ملی رکبی افغانستان توانسته بودند که ۳۶ بر صفر امارات متحده عربی را شکست دهد.

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان می‌گوید که تیم رکبی افغانستان اخرین بازی‌اش را ام‌روز در برابر اندونیزیا انجام می‌دهد.

ورزش‌کاران افغان در صورت پیروزی در برابر اندونیزیا، نهمین پیروزی شان را در بازی رکبی به دست خواهند آورد.

فوتبال، کریکت و باسکیتبال از جمله ورزش‌هایند که ورزش‌کاران افغانستان در جریان سال‌های اخیر توانستند، افتخارهای بزرگ را در سطح جهان به دست آوردند.