مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار به اتهام‌های وارد شده از سوی پاکستان بالای‌شان واکنش نشان داده‌اند.

حیات الله حیات، والی ننگرهار پس از اظهارات سفارت پاکستان در کابل می‌گوید که آنان هیچ‌گونه مداخله در امور کاری نداشته و تنها خواسته تا جلو رشوه‌ستانی را در قونسل‌گری پاکستان در جلال‌آباد گیرند.

آقای حیات می‌گوید که صدها تن در قونسل‌گری پاکستان در شهر جلال‌آباد مراجعه می‌کنند و با آنان برخود درست صورت نگرفته و باعزت آنان بازی صورت می‌گیرد.

والی ننگرهار می‌گوید که به عنوان فرد مسؤول در آن ولایت، مسؤولیت این‌ را دارد تا در برابر این اقدام مقام‌های پاکستان ایستاده شده و از آبرو و عزت افغان‌ها دفاع نمایند و هم‌چنان جلو فساد را به طور جدی گیرد.

این درحالی‌ست که مقام‌ها در سفارت پاکستان در کابل می‌گویند که قونسل‌گری آن کشور در شهر جلال‌آباد به دلیل مداخله‌های حیات‌الله حیات، والی ننگرهار بسته شده‌است.

مقام‌های پاکستان از وزارت امور خارجه افغانستان خواسته تا دست از مداخله مقام‌های ولایت ننگرهار در امور قونسل‌گری آن کشور در شهر جلال‌آباد برداشته و تدابیر جدی امنیتی آنان را در آن ولایت گیرند.

سفارت پاکستان می‌گوید که تا زمانی مشکل‌های امنیتی آنان در شهر جلال‌آباد حل نگردد، نماینده‌گی آنان در جلال‌آباد بسته‌است.