تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی ۵۰ آوره یک روزه، در برابر تیم ملی کرکت ایرلند شکست خورد.

بازی میان تیم‌های ملی کرکت‌ افغانستان و ایرلند بعد از ظهر روز گذشته آغاز و ناوقت شب گذشته، خاتمه یافت.

ورزش‌کاران افغان در آغاز توپ‌زنی را آغاز کردند و با از دست دادن ۹ بازیکن، ۱۸۳ دوش را برای ایرلند هدف تعیین نمودند.

گفتنی‌ست که در بازی شب گذشته، نجیب زدران، ورزش‌کار افغان از خود کارکردهای خوبی را به نمایش گذاشت و توانست که ۴۲ دوش را برای افغانستان انجام دهد.

در عین زمان، کرکت بورد افغانستان می‌گوید که تیم ملی ایرلند توانست با تفاوت سه ویکت، تیم ملی کرکت کشور را شکست دهد.

از سوی هم، مسؤولان افزودند که بازی سوم ۵۰ آورۀ یک روزه میان افغانستان و ایرلند به روز جمعۀ هفتۀ جاری برگزار می‌گردد.

این درحالی‌ست که افغانستان در نخستین بازی ۵۰ آوره، توانسته بود که ایرلند را شکست دهد.