دفتر مطبوعاتی محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از برگزاری جلسۀ کابینه خبر می‌دهند که در پایان آن، موافقت‌نامۀ پروژۀ تحول یا تغییر نمای اطراف دریای کابل به امضا رسیده‌است.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این موافقت‌‎نامه میان همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روشان ولس‌مل، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، کریستوف پیکیس، نمایندۀ خاص سفارت آلمان در کابل و اجمل میوندی، رییس بنیاد فرهنگی آغاخان به امضا رسید.

دولت افغانستان ارزش این موافقت‌نامه را ۱۸،۰۵۸میلیون یورو گفته که از کمک بلاعوض آلمان در بخش بهبود و احیای زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کابل، می‌باشد.

منبع می‌گوید که این پروژه  از اگست ۲۰۱۸ الی دسامبر ۲۰۲۰ میلادی  در کابل تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های نوسازی و بازسازی مجتمع ماشین‌خانه صنعتی، بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق ده‌افغانان، اندرابی، جوی‌شیر و ناحیۀ اول و دوم چنداول، حفاظت از میراث‌های فرهنگی به شمول شوراهای انکشاف محلی، بازسازی مناطق عمومی و سبز و ایجاد دیدگاه‌های اقتصادی از طریق ارایه آموزش‌های حرفه‌یی در صنایع دستی و صنایع مرتبط با ساخت ‌و ‌ساز در مرکز آموزش و پرورش جنگلک شامل پروژۀ تحول یا تغییر نمای اطراف دریای کابل می‌گردد.