دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر می‌دهند که نیروهای ویژۀ آنان، چهار عضو کلیدی گروه داعش را از مربوطات شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که منسوبین این ریاست طی یک عملیات خاص، چهار عضو گروه طالبان که مصروف تکسی‌رانی در شهر کابل بودند را بازداشت کرده‌اند.

منبع می‌گوید که نیروهای امنیت ملی افراد داعش را از مربوطات حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل با یک مقدار سلاح و مهمات بازداشت کرده‌اند.

به اساس خبرنامه، آنان موظف بودند تا از یک طرف، نیرو به گروۀ داعش استخدام کنند و از سوی دیگر، افراد استخدام شده را به ولایت‌ها بفرستند.

امنیت ملی می‌گوید که آنان هم‌چنان سلاح و مهمات به ولایت کابل انتقال می‌داده‌اند.

خبرنامه از افراد بازداشت شده به‌نام‌های شفیع الله فرزند روح الله، محمد رحیم فرزند عبدالرووف، منصورالدین فرزند رحیم الدین و جاوید فرزند غلام حیدر یاد کرده‌اند.

باید گفت که منسوبین ریاست امنیت ملی مخفی‌گاه افراد داعش را که در ساحۀ قرغۀ شهر کابل موقعیت داشته، نیز کشف و مقداری از سلاح و موادانفجاری را به دست آورده‌اند.