دولت افغانستان می‌گوید، نشست مسکو که قراربود در آن طالبان نیز اشتراک نمایند، به‌خاطر گرفتن آماده‌گی هرچه‌ بیش‌تر به تعویق افتاده‌است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، محمد اشرف غنی، رییس جمهور با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه تماس تیلفونی داشته و در مورد نشست مسکو با هم‌دیگر صحبت کرده‌اند.

منبع می‌گوید که رییس جمهور از تلاش های دوست‌ها و شریک‌های منطقوی و بین‌المللی به خصوص دولت فدراتیف روسیه به خاطر تامین صلح دایمی در افغانستان، قدردانی نموده، گفت که تمام اصول اساسی را برای رسیدن به صلح سرتاسری و پایدار در نشست دوم کابل تعیین نموده است.

آقای غنی گفته‌، به‌خاطر این‌که اصول اصلی و اساسی که همانا صلح تحت مالکیت افغان‌ها است، در نظر گرفته شود و هر آن پروسۀ که در این بخش کار می‌کند، باید در هماهن‌گی کامل برای آن آمادگی گرفته شود، موثریت این نشست‌ها را بیشتر خواهد ساخت.

ارگ می‌افزاید، در این مکالمه تیلفونی تصمیم گرفته شد که به منظور آمادگی ها و موثریت بیشتر، نشست مسکو به تعویق انداخته شود، تا هر دو کشور مشترکاً برای این نشست آمادگی بگیرند و دولت‌های افغانستان و روسیه مشترکاً این نشست را مدیریت و میزبانی کنند.

کاخ ریاست جمهوری می‌گوید که در این مدت حکومت افغانستان در داخل کشور به مشورت‌های خویش ادامه ‌می‌دهد و تیم‌های هر دو کشور در خصوص چه‌گونگی این نشست و زمان برگزاری آن، به گونۀ مشترک کار نمایند.

در عین زمان، وزیر امور خارجۀ روسیه گفته ما به مالکیت افغان‌ها صلح می خواهیم و در این راستا به هرگونه هم‌کاری موثر آماده هستیم و در هماهنگی با حکومت افغانستان هر گونه تلاش و هم‌کاری را انجام  خواهیم داد.