ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با مسؤولان مرکزی و ولایتی اتاق صنعت‌کاران کشور، در قصر گل‌خانه دیدار نموده و تاکید بر جلوگیری از قاچاق در تمام بنادر کرده‌است.

کاخ ریاست جمهوری در خبرنامه‌یی به نقل از صنعت‌کاران گفته که برای اولین‌بار از قاچاق در بندر تورخم جلوگیری شده و طرح‌های شان را در خصوص رشد صنعت، رفع‌ چالش‌ها در برابر صنعت و احیا و انکشاف پارک‌های صنعتی به رییس جمهور ارایه کرده‌اند.

منبع گفته که رییس جمهور کشور  به کارگیری صنعت در رشد اقتصاد تولیدی و سرمایه گذاری را مهم عنوان کرد گفت که حکومت در عرصۀ رشد صنعت به هرگونه هم‌کاری آماده و برای رشد این بخش، برنامۀ مشخص دارد.

آقای غنی از صنعت‌کاران خواست که در زمینۀ رشد صنعت به خصوص در عرصۀ تولید انرژی آفتابی و بادی و هم‌چنان نساجی، سرمایه گذاری نمایند.

رییس جمهور خاطر نشان کرده که حکومت حاضرست برای ساخت وسایل تولید انرژی آفتابی، زمین را برای ایجاد پارک صنعتی در اختیار صنعت‌کاران قرار دهد و هم‌چنان از تولیدات نساجی داخلی برای ساختن یونیفورم نیروهای امنیتی استفاده نماید.

آقای غنی یادآور شد که جلوگیری از قاچاق، در اولویت کار حکومت است و همان‌گونه، جلو قاچاق در تورخم گرفته شده، در بنادر و مسیرهای دیگر که امکان قاچاق وجود داشته باشد، دولت برای جلوگیری آن، تلاش‌های خویش را نیز تسریع خواهد بخشید.