ایتلاف بزرگ ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی به حکومت وحدت ملی هشدار داده‌است که پس ازین دست به نافرمانی‌های مدنی زده و دروازه‌های کمیسیون انتخابات را می‌بندند.

در خبرنامه آمده که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان با تشریک مساعی سایر احزاب برای جلوگیری از بحران و بر گزاری انتخابات عادلانه و شفاف، طرح اصلاحی را که شامل بایومتریک رای دهنده‌گان در روز انتخابات و عملی نمودن سیستم ام دی آر و نظارت احزاب بود، جهت تحقق آن دو هفته به حکومت فرصت داده بود.

این جریان سیاسی گفته که حکومت و کمیسیون به خواست‌های آنان  توجه نکردند و از سوی هم جامعه جهانی نیز با مسله انتخابات با بی‌اعتنایی و بی‌‎توجهی بر خورد کرده و افزوده، کمیسیون نیز با همان سازکارهای تقلب گرایانه، برگه‌های رای‌دهی را به چاپ فرستاده‌است.

منبع می‌گوید با کمال تأسف در نصف شب تاریخ سه ماه جاری، گارنیزیون و نیروهای امنیتی، هجوم گسترده و ظالمانه را بالای خیمه‌های تحصن معترضان آغاز کردند و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز را با بی‌رحمی تمام بر هم‌زدند و خسارات زیادی را به مردم وارد کردند.

ایتلاف بزرگ ملی، این حرکت را حمله ظالمانه و ضد دموکراتیک خوانده و خواهان تعقیب و مجازات عاملان آن شده‌است.

این جریان سیاسی گفته که با سایر احزاب بالای مواضع قبلی شان تاکید می‌نماید و با تحرک‌ها و اقدام‌‌های سختی حق‌‎طلبانه و نافرمانی‌های مدنی دروازه‌های تقلب را بسته و مانع حاکم شدن تقلب بر سرنوشت مردم افغانستان خواهد شد و اجازه بازی به حیات سیاسی ملت افغانستان رابه تیم حاکم نخواهد داد.

این ایتلاف گفته‌است که سر از تاریخ سوم سنبله ١٣٩٧ در مرکز ولایات کشور نا فرمانی‌های مدنی را شروع و برای دفاع از حیات سیاسی افغانستان در کنار ملت، با عزم راسخ ایستاده و از هر گونه تلاش جهت جلو گیری از مهندسی انتخابات برنامه‌ریزی شده و مدون دریغ نخواهد کرد.

این درحالی‌ست که کاخ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که شب گذشته، نماینده‌گان جریان‌های سیاسی جلسه‌یی با آقای غنی داشته و روی پیشنهادها و طرح‌های آنان در خصوص انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کاخ ریاست جمهوری می‌گوید که در نهایت تصمیم گرفته شد تا یک کمیتۀ مشترک حکومت و احزاب سیاسی ایجاد شود تا در مورد پیشنهاد احزاب سیاسی با درنظرداشت تقسیم اوقات و تاریخ تعیین شدۀ برگزاری انتخابات، طرح عملی خویش را ارایه نمایند.