گزارش‌ها از خارج افغانستان می‌رسانند که جان مکین، سناتور پرآوا‌زه‌یی امریکا در جریان چند ساعت گذشته در گذشت.

جان مکین که به سرطان مغز مبتلا بود، شب گذشته به عمر ۸۱ ساله‌گی ذر گذشته‌است.

گفتنی‌ست که جان مکین از چندی بدینسو، روند تداوی مریضی خود را متوقف کرده بود.

باید گفت که جان مکین از سناتورهای برجستۀ امریکا از حزب جمهوری‌خواه در کانگرس آن کشور بود.

قابل یادآوری‌ست که جان مکین برای شش دوره در مجلس سنای امریکا از مردم ایالت آریزونا خدمت کرده و دوبار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده که شکست خورده‌است.

او هم‌چنان به عنوان سرباز در جنگ ویتنام خدمت کرده و در این اخیر نیز به یکی منتقدان رییس جمهور ترامپ مبدل شده بود.