- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

حسین بخش صفری حریف منگولیایی خود را شکست داد

[1]

حسین بخش صفری، ورزش‌کار افغان در رشتۀ جوجیتسوی، حریف منگولیایی خود را شکست داد.

مسابقۀ حسین بخش صفری که حدودا یک ساعت قبل در ادامۀ بازی‌های آسیایی جاکارتا در مرکز اندونیزیا برگزار گردیده بود، توانست که حریف منگولیایی خود را شکست دهد.

آقای صفری توانست که حریف منگولیایی خود را ۴:۰ شکست دهد.

به اساس اطلاعات به دست آمده، قرارست آقای صفری دومین مسابقه‌اش را با یک‌ ورزش‌کار اردنی برگزار نماید.

این درحالی‌ست که بازی‌های آسیایی جاکارتا در حدود شش روز قبل در اندونیزیا آغاز گردید که تا هنوز تنها خالد هوتک، صاحب مدال برونز شده‌است.