کمیسون مستقل انتخابات افغانستان فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی را اعلام نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی در ویبسایت آن کمیسیون قابل دست‌رس می‌باشد.

کمیسیون انتخابات گفته‌است که هدف آنان تامین حاکمیت مردم بالای مردم بوده و افزوده که آنان برای برگزاری انتخابات شفاف می‌کوشند.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نام‌های ۳۵ تن را فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرده و به بیش از ۴۰ تن آنان، اخطاریه صادر نموده‌اند.

به دنبال حذف نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی، شماری از نامزدان دست به اعتراض زدند و دروازۀ کمیسیون مستقل انتخابات را بسته‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به این اقدام نامزدان گفت که هیچ کسی حق ندارند که مانع کار آنان شوند واز دولت خواستند تا از این اقدام اعتراض‌کننده‌گان جلوگیری نمایند.

از سوی، روز گذشته، رییس کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر این روند از سوی اعتراض‌کننده‌گان ادامه پیدا کند، انتخابات در زمان برگزار نخواهد شد و در آن زمان مسؤول کمیسیون نمی‌باشد.

در لینک زیر می‌توانید که فهرست نهایی نامزدان انتخابات شورای ملی را ببینید:

http://www.iec.org.af/fa/final-cnlist-1397-fa