محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از وجود فقر و نبود زمینۀ کاری در کشور به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید، در حال حاضر، یک برسه شهروندان، هر شب گرسنه خواب می‌شود.

رییس جمهور افغانستان که ام‌روز در نشست روز جهانی جوانان در کابل سخن می‌زد گفت، کشورش در حال سپری نمودن یک مرحلۀ گذر است که از طریق نسل جوان صورت می‌گیرد.

او گفت، نسل جوان ام‌روز، هرچند نسل جنگ و بم هستند اما در عین حال آنان نسل امید نیز اند و تاکید می‌کند که این نسل آگاه، جنگ، بم و خشونت را از بین خواهند برد.

آقای غنی یادآور شد که کمک‌های خارجی موجب رفاه جوانان نمی‌گردد و خطاب به جوانان کشور گفت، باید با هم‌دیگر شان ارتباطات گسترده و طرح‌های سازنده‌‎یی برای ترقی شان داشته‌باشند.

از سوی هم، آقای غنی در مورد موجودیت فقر و بیکاری در کشور نیز صحبت کرد و اظهار نگرانی کرد که در حال حاضر، یک بر سه شهروندان کشور، هر شب گرسنه خواب می‌شود.

رییس جمهور می‌گوید که خداوند به افغانستان امکانات رفع فقر را داده  که موقعیت، زراعت، آب و منابع طبیعی‌ اند؛ اما خاطر نشان کرد که به شکل اساسی برای ایجاد کار و حذف فقر از آن استفاده صورت نگرفته‌اند.

فرد نخست کشور به بهتر شدن وضعیت در کشور ابرابر امیدواری می‌کند و می‌گوید، موقعیت افغانستان درحال تبدیل شدن به به طلاست و وعده می‌دهد که تا دو ماۀ دیگر، مشکل سیلاب و خشک‌سالی که زراعت را متضرر ساخته، حل می‌گردد  و کار روی آن جریان دارد.

وی به رشد اقتصادی کشور تاکید می‌کند و می‌گوید که رشد عواید داخلی ما باید تا سال ۲۰۲۴ میلادی نزدیک به هشت میلیارد دالر برسد که با این رقم، آمار فقر به ۴۰ درصد خواهد رسید.

رییس جمهور در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمانی یک‌بار دیگر وعده می‌دهد که به هیچ صورت در پروسۀ انتخابات مداخله نمی‌‌کند و  به کمیسیون‌های انتخابات هدایت تا از حق شان در این بخش‌ به طور مستقلانه استفاده نمایند.

آقای غنی می‌گوید که افغانستان کشوری مشوره است و می‌افزاید که اگر به پیمان صلح  برسد، در روشنایی روز خواهند صورت گرفت نه پشست درهای بسته.

او خاطر نشان کرد که کشورش قیمت جنگ را در جریان سال‌های گذشته پرداخته و خواهان رسیدن به صلح‌ است و در این بخش نیز اجماع ملی، بین‌المللی و اسلامی وجود دارد و ابراز امیدواری می‌کند که به یک صلح سرتاسری برسد.