گروه طالبان در ادامۀ نبردهای شان با نیروهای دولتی در ولایت غزنی، ساختمان رادیو تلویزیون غزنویان را در آن ولایت به آتش کشیده‌اند.

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران این روی‌داد را تایید می‌کند و می‌گوید که طالبان با ادامۀ جنگ در شهر غزنی، ام‌روز، ساختمان رادیوتلویزیون غزنویان را به صورت عمدی به آتش کشیده که خسارات هنگفت مالی به این رسانه رسانیده‌است.

این نهاد گفته‌است که رسانه‌ها ملکی اند و حمله بر اهدف ملکی جنایت جنگی محسوب می‌شود و از یوناما و دفتر سیاسی طالبان در قطر خواسته تا مانع حمله بر رسانه‌ها در ولایت غزنی گردند.

این نهاد حامی رسانه‌ها گفته‌است که در حمله طالبان بالای این شبکۀ تلویزیون، هیچ‌کارمند رسانه‌یی زخمی و کشته نشده، زیرا در ساحه هم، حضور نداشته‌است.

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران گفته که درحال حاضر همه رسانه‌های محلی دراین ولایت از فعالیت باز مانده؛  زیرا آنتن‌های اکثریت رسانه‌ها در روز نخست تهاجم طالبان به اتش کشیده شده است.

این درحالی‌ست که از سه روز بدینسو جنگ شدید میان نیروهای دولتی و افراد گروه طالبان در حومه‌های شهر غزنی جریان دارد  که بر هردو طرف تلفاتی وارد شده‌است.

از سوی، برخی از رسانه‌ها گزارش‌ می‌دهند که مرکز فرمان‌دهی امنیه ولایت غزنی نیز به دست افراد گروه طالبان سقوط کرده، امامنابع دولتی تا هنوز این خبر را تایید نکرد‌‌ه‌اند.

مسؤولان دولتی مرکزی در حال حاضر تاکید می‌کنند که کنترول شهر غزنی به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می‌باشند.