مسؤولان امنیتی در ولایت بادغیس خبر می‌دهند که یک فرمان‌ده مشهور گروه طالبان با ۵۰ زیر دستش به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند.

فرمان‌دهی امنیه ولایت بادغیس با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که عبدال‌غفار مشهور به طوفان سرگروپ ۳۰۰ نفری گروه طالبان با ۵۰ زیردستش به نیروهای دولتی تسلیم شدند و روز گذشته رسما سلاح‌های شان را به دولت تلسیم نموده‌اند.

در خبرنامه آمده که عبدال‌غفار مشهور به طوفان در ولسوالی قادس ولایت بادغیس با افرادش فعالیت‌های ضد حکومتی داشت که به اساس فعالیت‌های اپراتیفی پولیس به صلح تن داده‌اند.

مسؤولان امنیتی گفتند که عبدالغفار طوفان سرگروپ این گروه ۵۰ نفری در حضور مردم ونماینده گان مردم واداره محلی تهعد سپرد که دست از جنگ بر ضد نظام بداشته و درکنار دولت برای تامین صلح وامنیت کار خواهند کرد.

فرمان‌دهی امنیه ولایت بادغیس می‌افزاید که در آینده‌های نزدیک ۲۵۰ تن دیگر افراد عبدال‌غفار نیز باسلاح‌های دست داشتۀ‌شان از ۱۱ حوزه ولسوالی قادس ولایت بادغیس به پروسه صلح خواهند پیوست و در کنار دولت ونیروهای امنیتی خواهند ایستاد.

بادغیس در غرب  افغانستان از جمله ولایت‌های ناامن به حساب می‌رود که در آن گروه طالبان حضور فعال دارند و در جریان ماه‌های گذشته، خطرناک‌ترین حمله‌ها را بالای نیروهای دولتی راه‌اندازی کرده‌اند.

در حال حاضر، هرچند عملیات‌های نیروهای امنیتی بر ضد گروه طالبان  در بخش‌های بادغیس جریان دارد؛ اما تا هنوز باعث نابودی کامل آن گروه نشده‌است.