ارگ ریاست جمهوری افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به حذف نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات شورای ملی واکنش نشان داده‌است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که حکومت وحدت ملی همواره متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و می‌باشد.

در خبرنامه آمده که استقلالیت و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واضح و تصریح شده است و حکومت احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طبق قوانین نافذه کشور را داشته و دارد.

بر بنیاد خبرنامه، برگزاری انتخاباات به اساس تقویم اعلام شده، خواست ملت دولت و بده و بر خواسته از تعهد حکومت وحدت ملی به رعایت قانون اساسی افغانستان او سایر قوانین نافذۀ کشور می‌باشد

کاخ ریاست جمهوری تاکید کرده‌است که در برگزاری به موقع انتخابات هیچ‌گونه تردید وجود ندارد و از مردم خواسته تا در برگزاری این پروسۀ ملی هم‌کاری نماید.

این درحالی‌ست که روز گذشته، کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان نام‌های ۳۵ را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمای حذف کرد و بر شمار دیگر نیز هشدار و توصیه ارایه کرد.