کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که نام‌های ۳۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات شورای  ملی حذف کرده‌اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی ام‌روز در یک نشست خبری اعلام کرد که نام‌های ۳۵ تن را از ۱۳ ولایت افغان حذف کرده‌اند.

به اساس اطلاعات مسؤولان آن کمیسیون، کابل، ننگرهار، قندز، بغلان، بدخشان، خوست، سمنگان، بلخ، تخار، پروان، پکتیا و بامیان از جمله ولایت‌های اند که نام‌های ۳۵ نامزد از آن ولایت‌ها به فهرست‌ نهایی راه نیافته‌اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی با ارایه فهرستی که در پایان آن رییس آن کمیسیون نیز امضا کرده، گفته که نام‌های سه تن از ارزگان، یک تن از بامیان، چهار تن از بدخشان، سه تن از بغلان، یک تن از بلخ، دو تن از پروان، دو تن از تخار، دو تن از خوست، سه تن از سمنگان، یک تن از فاریاب، ۸ تن از کابل یک تن از قندز، یک از تن لوگر و یک نفر دیگر از ولایت ننگرهار از فهرست نهایی حذف شده‌اند.

منبع می‌گوید که افراد ذکر شده نظر به قانون انتخابات واجط شرایط تشخیص داده نشده و از فهرست نهایی نامزدان حذف شده‌اند.