محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با صدور حکمی، سخن‌گوی جدید وزارت دفاع ملی کشور را تعیین کرده‌است.

وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که به اساس لزوم دید و پیشنهاد \ آن وزارت، سید غفور احمد جاوید، به عنوان سخن‌گوی و رییس ارتباطات ستراتیژیک و امور عامه معاونیت پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع تعین شده‌است.

این درحالی‌ست که قبل از این، دولت وزیری، به عنوان سخن‌گوی وزارت دفاع ملی کار می‌کرد و به تازه‌گی از مقامش استعفا داد.

در عین زمان، وزارت دفاع ملی افغانستان، جنرال محمد رادمنش، معاون سخن‌گوی آن وزارت  را به عنوان سرپرست دفتر سخن‌گوی تعیین نمود.

گفتنی‌ست که درحال حاضر، آقای رادمنش به عنوان معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی کار می‌کند.