حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال‌ عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که جریان‌های بزرگ سیاسی در مورد پروسۀ انتخابات و مذاکرات با گروه طالبان به توافق رسیده‌اند.

بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش می‌گوید که در هفته گذشته در چندین جلسه تمام جریان‌های بزرگ سیاسی افغانستان در مورد پروسهء انتخابات و پروسهء صلح با طالبان رایزنی نموده و روی مسایل مهم به توافق رسیده‌اند.

به اساس اطلاعات آقای ته‌ینج،  نتایج کُلی این جلسه‌ها به‌زودی در یک نشست بزرگ در کابل اعلام خواهد شد.

آقای ته‌ینج جزئیات بیش‌تر در این مورد نه داده‌ و در عین زمان، رهبری شورای حراست و ثبات نیز تایید کرد که جریان‌های سیاسی در مورد برخی از مسایل هم به توافق رسیده‌اند.

این درحالی‌ست که اعضای سه جریان بزرگ در افغانستان در جریان روزهای دیدار های مکرر با هم داشته که در آن، اعضای شورای حراست وثبات، ایتلاف بزرگ ملی و نماینده‌گان  رییس جمهور پیشین به شمول خودش حضور داشته‌اند.

بسیاری از آگاهان سیاسی به این باورند که آنان به دنبال تعین فردی است که تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده از آدرس آنان کاندید نموده و نماینده‌گی نمایند.

اما این اظهارات از سوی جریان‌های سیاسی رد شده‌است.