رهبری دولت افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور صبح ام‌روز( چهارشنبه، ۱۷ اسد) در راس یک هیئت بلند رتبۀ دولتی، به ولایت کاپیسا سفر کرده‌است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر در حضور داشت مسئولین، بزرگان و نماینده گان مردم کاپیسا، سب استیشن برق گلبهار را افتتاح نمود.

آقای مرتضوی می‌افزاید، این سب استیشن که شامل لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از سب استیشن پشتۀ‌سرخ به گلبهار و لین انتقالی ۱۱۰ کیلوولت از گلبهار الی سب استیشن تپۀ احمدبیگ می‌باشد، به کمک تیم مهندسی اردوی امریکا به هزینۀ ۶۵.۸ میلیون دالر ساخته شده است و برای ۳۰۰۰۰ مشترک برق تامین خواهد کرد.

از سوی هم‌، معاون سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور با مسؤولان ملکی و نظامی، زنان، جوانان و جامعه‌مدنی، آموزگاران، آموزگاران دانش‌گاه‌، علما، بزرگان، متنفذین و ولسوالان ولایت کاپیسا به طور جداگانه، دیدار خواهد داشت.

سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا درحالی صورت می‌گیرد که در جریان ماۀ گذشته سفر وی به دلایل نامعلوم به ولایت متذکره، لغو گردیده‌ بود.