ارگ ریاست جمهوری افغانستان و معاونیت سازمان ملل متحد در این کشور، به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات رییس جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات واکنش نشان داده‌اند.

ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه‌یی گفته، رهبری حکومت وحدت ملی هفتۀ گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گردید.

در خبرنامه آمده، اکنون که کمیسیون مستقل انتخابات ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است، حکومت از این تصمیم استقبال کرده و تمامی آماده‌گی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات روی دست می‌گیرد.

در عین زمان، معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در قبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور، قدردانی کرده‌است.

تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان گفته که اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، یک نقطۀ عطف برای مردم‌سالاری در افغانستان است و از همه طرف‌ها خواسته تا مسؤولیت‌های شان را در قبال انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند.

یوناما افزوده به اساس آمارهای ابتدایی که نزدیک به ۹ میلیون تن که بیش‌ از ۳ میلیون نفر آن‌را خانم‌ها تشکیل‌ می‌دهند، برای انتخابات نام‌نویسی کرده و از کیمسیون انتخابات خواسته تا جزئیات در مورد ثبت‌نام کننده‌گان ارایه نماید تا از بی‌نظمی‌ها در این کشور جلوگیری صورت گیرد.

دفتر معاونیت سازمان ملل متحد گفته‌ که این نهاد برای برگزاری انتخابات درست در افغانستان، آماده‌است تا با دولت و نهادها مربوط به انتخابات یک‌جا و نزدیک کار نماید.

این درحالی‌ست که روز گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که این نهاد پس از رای‌زنی‌ها زیاد، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ۳۱ حمل آینده، تعیین کرده‌است.