ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، از بازداشت یک شبکۀ سه نفری گروه طالبان در ولایت لغمان خبر می‌دهد.

دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی کشور با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که در یک عملیات، شبکۀ سه نفری گروه طالبان را در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامه آمده که افراد بازداشت مصروف حمله‌های تروریستی و انفجاری بوده و باالفعل با یک حلقه میان مقناطیسی بازداشت گردیده‌اند.

ریاست امنیت ملی از افراد بازداشت شده به نام‌های حقیقت فرزند گل‌محمد، منصور فرزند واحدالله و سیدآغا فرزند شایسته‌گل نام برده‌است.

منبع می‌افزاید که افراد بازداشت شده، اعتراف نموده که به دستور فرمان‌ده مطیع الله مربوط گروه  طالبان در فعالیت‌های متعدد تروریستی، حمله بالای قطارهای امنیتی و جاسازی ماین‌های کنار جاده سهم فعال داشته اند.

در خبرنامه آمده که نیروهای امنیت ملی آنان حینی که می‌خواستند، یک حلقه ماین مقناطسی را به‌منظور حمله انفجاری در یکی از نقاط مزدحم شهر مهترلام ولایت لغمان در یک عراده کراچی جاسازی نمایند توسط نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت گردیده اند.