عبدال‌عزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به نامزدان انتخابات پارلمانی، هشدار می‌دهد که اگر به پرداخت رشوه رو بی‌آورند، نام‌های شان بدون تعلل از فهرست نهایی کاندیدان، حذف خواهند شد.

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی که ام‌روز( چهارشنبه، ۳ اسد) در یک نشست خبری سخن‌ می‌زد، گفت، در این اواخر برخی از گزارش‌ها به گوش ما می‌رسد که تعدادی از نامزدان که علیه آنان شکایت وجود دارد، به نحوی می‌خواهند که با پرداخت رشوه در فهرست‌ کاندیدان انتخابات راه یابند.

آقای آریایی با تاکید گفت که اگر اندک نشانه از این مورد دیده شود،” از لیست قطعا نام‌های آنان حذف خواهند شد” و در عین زمان به کارمندان آن کمیسیون هشدار داد، در صورتی آنان گیرندۀ رشوت باشند، هیچ تعللی در برابر آنان وجود نخواهد داشت و با آنان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت، چندی قبل یک کمیسیون تخصصی که در آن نمانیده‌گان وزارت‌های داخله و دفاع، ریاست امنیت ملی، ادارۀ ارگان محلی حضور دارند، زیر رهبری وی تاسیس شد و وظیفه‌اش بررسی قضیه‌های شکایات می‌باشد.

وی گفت که تا هنوز در کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی، ۲۰۰ قضیۀ شکایت دربارۀ نامزدان انتخابات پارلمانی درج شده و افزود که نام‌های آنان به‌خاطر بررسی به وزارت‌های ذی‌ربط به‌خاطر بازنگری فرستاده شده‌اند.

آقای آریایی اظافه کرد که فردا نتایج بررسی نهاد ذی‌ربط به کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌رسد و آن کمیسیون نیز پس از ۲۴ ساعت، برآیند بررسی‌ها را همه‌گانی خواهد کرد.

او علاوه کرد، افرادی که دارای پرونده‌های خلاف‌کاری، فساد، غصب زمین و در عین حال عضویت گروه‌های مسلح غیرقانونی را دارند، نام‌های شان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف می‌گردند.

رییس کمیسیون انتخاباتی تاکید کرد که هدف آنان شناسایی افراد وابسته به گروه‌های مسلح غیرقانونی‌است و اطمینان داد که هیچ‌گاه کمیسیون از شکایت‌های جمع شده، به منظور شخصیت‌کشی و سوی استفاده، استفاده نمی‌کند.

وی گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی درکارهایش مستقل بوده و پس از این نیز، استقلالیت شان را حذف خواهند کرد.