کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان اعلام کرده‌است که حوالی ساعت ۸ صبح ام‌روز به وقت محلی آن کشور، انتخابات پارلمانی و ایالتی آن کشور آغاز شده‌است.

به اساس اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان، از بیش از ۲۰۰ میلیون  نفوس  آن کشور، ۱۰۶ میلیون تن آنان واجد شرایط رای اند و قرارست در ۸۵ هزار مرکز رای‌دهی، رای شان بریزند.

از سوی هم، این کمیسیون گفته‌است که از میان بیش از ۸۵ هزار مرکز رای‌دهی، ۱۷ هزار مرکز رای‌دهی آن با تهدید امنیتی روبرو اند، باوجود آن، هزاران سرباز پولیس، به‌خاطر تامین امنیت انتخابات موظف شده‌اند.

قابل یادآوری‌ست که در جریان مبارزات انتخاباتی در پاکستان، در برخی از ایالت‌های آن، خطرناک‌ترین حمله‌های انتحاری صورت گرفت و به همین دلیل نیز گفته می‌شود که برخی از مراکز رای‌دهی در بخش‌های از آن کشور، هنوز باز نشده‌اند.

گفتنی‌ست که شهروندان پاکستان، انتخابات پارلمانی و ایالتی در آن کشور را خیلی مهم می‌دانند که ده‌ها حزب پرنفوس در انتخابات شرکت کرده‌اند.

از سوی هم، باید گفت که هر حزبی که بتواند بیش از ۱۳۰ نماینده در پارلمان آن کشور، معرفی نماید، می‌تواند که نقش کلیدی در تشکیل حکومت آیندۀ آن کشور داشته باشد.

گمانه‌زنی ها بر این است که از میان حزب مسلم‌لیگ شاخۀ نواز و حزب تحریک پاکستان، یکی از آنان برنده انتخابات پارلمانی در پاکستان گردد.