کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون را تعیین کرده‌است.

سید حفیظ‌الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که احمدشاه‌ زمان‌زی، از سوی حکومت به عنوان رییس دبیرخانۀ این کمیسیون تعیین شده‌است.

آقای هاشمی می‌گوید که چندین قبل کمیسیون انتخابات، فهرستی از نامزدان برای پست دبیرخانۀ کمیسیون را به دولت سپرده بود که پس از مدت‌ها، آقای زمان‌زی به عنوان رییس دارالانشا آن نهاد معرفی شده‌است.

این درحالی‌ست که قبل از این شهلا حق، به عنوان سرپرست دبیر خانۀ کمیسیون انتخابات کار می‌کرد که به دلیل نصب برچسب‌ها در کاپی‌های شناس‌نامه‌های برقی، از مقامش استعفا داد.

آقای زمان‌زی درحالی به عنوان رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات برگزیده می‌شود که افغانستان در آستانۀ برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد.

کمیسیون انتخابات تاکید کرده که انتخابات پارلمان را در ۲۸ ماۀ میزان سال روان برگزار می‌کند، اما شماری هم به این باورند که مشکلات زیاد دربرابر انتخابات پیشرو وجود دارد و در آن تاریخ برگزار نخواهد شد.

یکی از مشکلات عمده، طرح احزاب سیاسی دربرابر برگزاری انتخابات پارلمانی می‌باشد، به تازه‌گی احزاب سیاسی پیشنهاد کرده که باید روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان برقی گردد در غیر آن، انتخابات را تحریم می‌نماید.