دولت افغانستان ام‌روز( سه‌شنبه، ۲۶ سرطان) طی مراسمی از روز جهانی جمعیت تجلیل به عمل آورد، اما آن‌چه در آن نشست قابل نگرانی جدی دانسته شد، رشد سرسام‌آور نفوس در کشور بود.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور در آن نشست گفت که رشد جمعیت در افغانستان به ۲٫۴ فیصد در سال رسیده که یک آمار درشت و هشدار دهنده را نشان می‌دهد.

آقای مستور می‌گوید که باگذشت هر سال، ۶۷۵ هزار تن به نفوس افغانستان افزوده می‌شوند و می‌افزاید که اگر این رقم ادامه پیدا کند، نفوس کشور تا سال ۲۰۵۰ به نزدیک به ۷۰ میلیون تن خواهد رسید.

او گفت در حال حاضر رشد اقتصادی کشور کمتر از رشد نفوس در سال است که این امر، افغانستان را با مشکل‌های گوناگون از جمله فقر و بیکاری روبرو ساخته‌است.

این مقام حکومت وحدت ملی از تمام خانه‌واده‌های افغان خواست تا به این امر توجه جدی نموده و برنامۀ تنظیم خانه‌واده‌گی را تطبیق نمایند.

وزیر اقتصاد کشور در عین زمان می‌افزاید که ۱۵ میلیون در بین نفوس افغانستان واجط شرایط اند که از این میان، ۸ میلیون تن مصروف کارند و متقباقی آن که شامل خانم‌ها نیز اند، در بیکاری به سر می‌برند.

آقای مستور خاطر نشان کرد که افغانستان دارای جوان‌ترین نیرو کار می‌باشد، اما افزود که باید کارهای در بخش تولیدات داخلی و استفاده از معادن صورت گیرد تا از یک طرف به رفاۀ اقتصادی برسیم و از سوی دیگر، جوانان مشغول کار گردند.

از سوی دیگر، ادارۀ احصاییۀ مرکزی افغانستان از ایجاد پالیسی نفود در کشور سخن‌ می‌زند و می‌گوید که این راه‌برد باید توسط کسانی ایجاد گردد که از بطن خانه‌واده برخواسته باشند و از موضوعات کشور آگاهی کامل داشته باشند.

ادارۀ مرکزی احصاییه مرکزی کشور هم‌چنان هشدار می‌دهد که کابل تا ۲۰ سال دیگر بدون آب نوشیدنی می‌گردد که این خود به یک معضل بزرگ مبدل خواهد شد.