دولت افغانستان به تصمیم اخیر ایالات متحده امریکا به‌خاطر مذاکرات مستقیم با گروه طالبان واکنش نشان داده و گفته‌است که هیچ کسی جاگزین مردم افغانستان شده نمی‌تواند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید که امریکا در تسهیل پروسۀ صلح هم‌کاری می‌کند و پروسۀ صلح به رهبری افغان‌ها باقی می‌ماند.

آقای مرتضوی این سخن را در صحبت با صدای امریکا گفته و افزوده طرف گفت‌وگو با گروه طالبان دولت افغانستان بوده و هیچ‌کسی نمی‌تواند که در نماینده‌گی جایگزین مردم و حکومت افغانستان گردد.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی ادارۀ رییس جمهور ترامپ به دیپلماتانش دستور داده بود تا به دنبال راه‌های باشند که منجر به گفت‌وگوهای مستقیم با گروه طالبان گردد.

در عین زمان، روزنامۀ نیویارک تایمز در گزارشی نوشته بود که مقام‌های افغان و امریکایی درک کرده که روند مذاکرات صلح به رهبری افغان‌ها نیز ناکام بوده‌است.

در عین زمان گروه طالبان نیز گفته‌است  که انتظار آغاز مذاکرات با امریکا می‌باشد و افزودند که برای ایجاد فضای اعتماد، واشنگتن باید نام اعضای طالبان را از فهرست سیاه، حذف نماید.

گفتنی‌ست که با وجود این همه تلاش‌ها، تا هنوز گروه طالبان آمادۀ مذاکره با دولت افغانستان نشده و رییس جمهور غنی نیز گفته‌است که جنگ طالبان هیچ ریشۀ دینی در کشور ندارد.

از سوی هم، گزارش‌های وجود دارد که دولت افغانستان تصمیم دارد که دور دوم آتش‌بس با گروه طالبان در ماۀ بعدی سال روان اعلام نماید.