ده‌ها تن از هواداران حزب جنبش ملی افغانستان، ام‌روز در ولایت هرات به‌خاطر برگشت دوبارۀ جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهایی فرمان‌ده قیصاری، تظاهرات کردند.

این اعتراض‌کننده‌گان که شعار” رهبر برگشت، تبعید بس است” را سر می‌دادند، در نزدیک ساختمان مقام ولایت هرات، گردهم آمده بوده‌اند.

این اعتراض‌کننده‌گان خطاب به دولت گفتند که باید سرنوشت نظام الدین‌ قیصاری، نماینده معاون اول را روشن و زمینۀ را برای برگشت جنرال دوستم مهیا بسازد.

این درحالی‌ست که ولایت‌های شمال افغانستان از ۹ روز بدینسو شاهد تظاهرات پی‌هم شماری از شهروندان کشور است که پس از بازداشت فرمان‌ده قیصاری آغاز گردید.

معترضان در این مدت چندین شاه‎‌راه بزرگ تجارتی و عامه و دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند و تاکیید کردند که تا رسیدن به خواست‌های شان، تظاهرات شان ادامه خواهند داشت.

در عین زمان باید گفت که روز گذشته شماری از تظاهرات هشدار داده‌اند که اگر حکومت به صدای آنان پاسخ مثبت ندهند و بی‌توجهی کنند، برق کابل را در ولایت جوزجان قطع خواهند کرد.

گفتنی‌ست که تا هنوز دولت به خواست‌های اعتراض‌کننده‌گان جواب نه داده و دیده شود که تظاهرات، سرنوشت کشور را به کجا خواهد کشاند.

باید گفت که دولت حدودا ۱۰ روز قبل، فرمان‌ده قیصاری را بازداشت کرده و هنوز معلوم نیست که وی در کجاست.

در عین زمان، جنرال‌ عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری بیش از یک سال است که در خارج از کشور به تبعید به سر می‌برد.