مسؤولان محلی در ولایت پنج‌شیر از تخریب شدن شدن یک بند طبیعی در این ولایت خبر می‌دهند که خسارات گستردۀ مالی و جانی را برجا گذاشته‌است.

دفتر مطبوعاتی والی پنج‌شیر می‌گوید که حوالی ساعت ۱۲ شب گذشته، آب یک بند طبیعی تحت نام” پس‌کندا” در قریۀ درۀ پشغور ولسوال حصه اول آن ولایت فروریخته‌است.

مسؤولان گفتند که در نتیجۀ فروآمدن آب از حوض پس کندا، حدود ده قریه ولسوالی حصه اول نابود گردیده و خسارات گستردۀ مالی برای مردم بر جا گذاشته‌است.

منبع می‌گوید که این حادثه دارایی تلفاتی جانی نیز بوده که در نیتجه، ۶ تن جان باخته و در بین آنان، دو خانم و ۴ مرد شامل‌اند.

دفتر مطبوعاتی والی پنج‌شیر گفته‌است که این آمار و ارقام نهایی نبوده و بررسی‌های در این مورد جریان دارد.

درحالی‌ که عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان در خارج از کشور به سر می‌برد؛ اما می‌گوید که به تمام مسؤولان مشمول وزارت‌خانه‌ها و داره ملی رسیده‌گی به حوادث هدایت داهد تا هم‌کاری لازم را به گونۀ فوری انجام دهند.

آقای عبدالله گفته‌است که حادثه‌ طبیعی را با نگرانی دنبال می‌کنیم و ابراز امیدواری کرده که در این لحظات دشوار با هم‌کاری و تدبیر از آسیب‌های احتمالی بکاهیم و به آسیب‌دیده‌گان به موقع رسیده‌گی صورت گیرد.

باید گفت که جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور نیز به از نهادهای دولتی و موسسه‌های بین‌المللی خواسته تا شهروندان آسیب رسیده در پنج‌شیر کمک نمایند.