گروه طالبان به نشست عالمان دین جهان اسلام در جده مرکز عربستان سعودی، واکنش نشان داده و ادعا کرده که کوشش می‌شود تا افغانستان به فلسطین دوم مبدل گردد.

گروه طالبان در بیانیه‌یی گفته‌است که در نشست جده هم‌چنان کوشش شده تا دست افراد آنان از مبارزه گرفته شود و از ظلم و جنایت اشغال‌گران، چشم‌پوشی صورت گیرد.

طالبان نیز ادعا کرده که نشست عربستان سعودی هم‌چنان کوشش نموده تا نشان دهد که در فعالیت‌‌های آنان، کدام آسیبی نرسیده‌است.

این گروه در عین زمان اظهار کرده که آرزوی ما از عربستان سعودی این است تا به اشغال افغانستان نقطۀ پایان گذاشته، نقش مثبت شان ایفا نموده، اما افزوده که این گونه نشست ها به حیثیت جده، صدمه وارد می‌کند.

این درحالی‌ست که نشست عالمان جهان اسلام به روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در جده مرکز عربستان سعودی برگزار گردیده و در آن عالمان دین بیش‌ از ۳۰ کشور جهان اشتراک داشته‌اند.

عالمان دین جهان اسلام، جنگ افغانستان را مردود خوانده و در اعلامیه‌یی کشتن مسلمانان و انجام حمله‌های انتحاری را حرام اعلام کرده‌اند.

عالمان دین جهان در پایان نشست جده از دولت افغانستان و گروه طالبان خواست تا آتش‌بس را اعلام نموده و دست از خون‌ریزی بردارند.

گفتنی‌ست که اما گروه طالبان در اعلامیه جدید شان در رابطه به خواست‌های عالمان دین جهان اسلام، چیزی نگفته‌است.