عالمان دین جهان اسلام، جنگ افغانستان را مردود خوانده و در اعلامیه‌یی کشتن مسلمانان و انجام حمله‌های انتحاری را حرام اعلام کرده‌اند.

نشست عالمان جهان اسلام به روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در جده مرکز عربستان سعودی برگزار گردیده و در آن عالمان دین بیش‌ از ۳۰ کشور جهان اشتراک داشته‌اند.

عالمان دین جهان اسلام در یک اعلامیه هفت ماده‌یی، ضمن این‌که کشتن افراد را در یک کشور اسلامی حرام اعلام کردند، از دولت کابل و گروه طالبان خواستند تا به آتش‌بس توافق نمایند.

عالمان دین جهان اسلام با توجه با آیات قران و حدیث‌های پیامبر اسلام، بر صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان مسلمانان تاکید ورزیدند.

این عالمان دین خطاب به گروه طالبان گفتند که جنگ کسی را به هدف شان رسانیده نمی‌توانند و طرف‌های درگیری جنگ در افغانستان ناگزیرند که به صلح و ‌گفت‌وگو رو آورند.

از سوی هم، آنان هم‌چنان اعلام کردند که صلح یک امر شرعی‌است و منازعه‌کننده‌گان مطابق آیات قران کریم و احادیث پیامبر رفتار کنند.

این درحالی‌ست که دولت افغانستان از برگزاری نشست عالمان دین جهان اسلام دربارۀ جنگ افغانستان قدردانی کرده‌است.

گفتنی‌ست که تا گروه طالبان دربارۀ اعلامیۀ عالمان دین جهان اسلام واکنش نشان نه داده، اما قبل از این، این نشست را نمایشی و امریکایی دانسته‌اند.