شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پهلوی سایر ملزومات می‌گوید که آرشیف افغان فلم به‌خاطر جلوگیری از سوءاستفادۀ از آن، به ارگ انتقال داده شده‌است.

این درحالی‌ست که ابراهیم عارفی، رییس پیشین ادارۀ افغان فیلم در مصاحبه‌یی با روزنامه اطلاعات روز یکی از دلایل انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ را تکمیل پروژۀ مستندسازی مریم غنی، دختر رییس جمهور غنی ابراز کرده که برای تکمیل آن، نیازست تا به آرشیف این نهاد دست‍‌رسی داشته باشد.
معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری ام‌روز در یک نشست خبری در کابل گفت که در این اواخر، گزارش‌ها به شکل ناقص به نشر رسیده که چنین نیست، بل‌که بر اساس یک بررسی دقیق، ارگ ریاست جمهوری، آرشیف افغان فلم را به آرشیف کاخ انتقال داده‌است.

آقای مرتضوی افزود، یک هیئت که در آن نمایندۀ دادستانی کل کشور نیز حضور داشت، به‌خاطر بررسی وضعیت ادارۀ افغان فلم ایجاد شد و آنان پس از تحقیق شان به رییس جمهور گزارش دادند که این نهاد در حالتی خوبی قرار ندارد.

او گفت که داستانی کل کشور به رییس جمهور گزارش داد که ضعف‌های جدی در ادارۀ افغان فلم وجود دارد، تعریف حقوقی از این نهاد وجود ندارد، پلان کاری معیاری ندارد، پروسۀ استخدام به شکل معیاری صورت نگرفته و در کل خلاهای زیاد وجود دارد.

در عین زمان به نقل از آقای مرتضوی رییس جمهور هدایت داد تا رییس ادارۀ افغان فلم برکنار و اقدام‌های لازم در هماهنگی با وزارت اطلاعات فرهنگ صورت گیرد و هم‌چنان وزارت اطلاعات و فرهنگ طرح استخدام کارمندان را برای آن اداره تهیه نماید.

او علاوه کرد که بررسی‌های هیئت تعیین شده هم‌چنان نشان می‌دهد که یک تعداد زیاد از کارمندان ادارۀ افغان فلم بی‌سواد و یا هم کم‌تر سواد دارد.

آقای مرتضوی گفت که مواد آرشیف افغان فلم به شکل غیر معیاری نگه‌داری می‌شد و دولت تصمیم گرفت تا به‌خاطر مصؤونیت بیش‌تر مواد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، آن‌را به آرشیف ارگ ریاست جمهوری انتقال دهد.

معاون سخن‌‎گوی ریاست جمهوری گفت که در گذشته دیده شده که مسؤولان آرشیف ملی، مواد آن را به‌ رسانه‌های خارجی در بدل پول می‌فروختند، اما از گرفتن نام افراد خودکاری کرد.

او هم‌چنان تاکید کرد که آرشیف ارگ ریاست جمهوری یک آرشیف معیاری بوده که در آن مواد آرشیف ملی به شکل ثابت نگهداری خواهد شد و  علاوه کرد، هرزمانی که ادارۀ افغان فلم به شکل معیاری ساخته شود، مواد آرشیف دوباره به آن انتقال داده خواهد شد.