مقام‌های اوزبیکستان خبر می‌دهند که تاشکند کار ساخت ۶ کارخانۀ نساجی را در افغانستان آغاز کار کرده و کارش به شدت جریان دارد؛ اما جزئیات بیش‌تر در این مورد نه داده و حتی این را هم نگفته که این کارخانه‌ها در کدام ولایت‌های افغانستان ایجاد می‌گردند.

کاخ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که هیئت کشور اوزبیکستان به رهبری عبدال‌عزیز کاملوف، وزیر خارجۀ آن کشور با اشرف غنی، رییس جمهور کشور دیدار کرده و هر دو طرف روی چگونه‌گی پیش‌رفت روابط تجارتی میان دو همسایه صحبت کرده‌اند.

جمشید هوجایی، وزیر دولت اوزبیکستان در امور تجارت خارجی، تاشکند و کابل را شرکای مهم در زمینۀ تجارت و ترانزیت گفته و افزود که در سال ۲۰۱۷ تجارت میان افغانستان و اوزبیکستان ۱۹ فیصد و از اوایل سال ۲۰۱۸ تا کنون، ۱۵ درصد افزایش یافته‌است.

آقای هوجایی می‌گوید که کشورش آمادۀ سرمایه در بخش صنعت سمنت در افغانستان است و افزود که در  سرحد با افغانستان ۳۰۰۰ هزار هکتار زمین برای زون آزاد اقتصادی تخصیص یافته است و به منظور ایجاد خط آهن مزارف شریف-هرات تعهد ۵۰۰ میلیون دالری ازبیکستان پابرجاست.

این مقام اوزبیکستانی خاطرنشان کرده، ما می‌خواهیم که تیم‌های تخنیکی دو کشور روی تقسیم اوقات کاری جهت عملی شدن کار خط آهن مشترکاً کار نمایند و علاوه کرد که  ما در راستای فعال سازی شش فابریکه نساجی در افغانستان کار جدی را آغاز نموده ایم و دراین زمینه آمادگی کامل داریم.

در پاسخ به خواست‌های اوزبیکستان، آقای غنی خواهان کمک تاشکند در قسمت فعال‌‍سازی ۵ کارخانۀ سمنت شده و  اضافه کرده که افغانستان منابع آهن، المونیم و تالک را داراست و به منظور سرمایه گذاری مشترک دراین راستا، تیم‌های تخنیکی دو کشور باید کار نمایند.

در عین زمان، رییس جمهور افزود  که از سرمایه گذاری ازبیکستان در بخش نساجی در افغانستان می‌کنیم زیرا آن کشور در عرصۀ ایجاد کارخانه‌های نساجی تجارب ارزنده دارد و پنبه آن کشور در هند و پاکستان بازار مناسب دارد، اما علاوه کرده که  تولیدات نساجی افغانستان به خاطر تخفیفی که کشورهای اروپایی به افغانستان داده، به اروپا صادر خواهد شد.