نواز شریف، نخست وزیر اسبق پاکستان به جرم فساد اداری از سوی دادگاهی در آن  کشور به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

دادگاۀ مبارزه بر ضد فساداداری پاکستان درحالی حکم خود علیه نخست وزیر اسبق پاکستان صادر کرد که آقای شریف در دادگاه حضور نداشت.

دادگاۀ مبارزه بر ضد فساد اداری پاکستان در هنگام صدور حکم گفت که نخست وزیر اسبق ساختمان‌‌های مجلل را در لندن از پول فساداداری خریداری کرده‌است.

دادگاه هم‌چنان گفته که آقای شریف نتوانسته منابع مالی که از آن ساختمان‌های پرشکوه را از آن خریداری کرده را به دادگاه معرفی کند.

گفتنی‎‌ست که در حال حاضر نیز، نواز شریف، نخست وزیر اسببق پاکستان در لندن به سر می‌برد.

این درحالی‌ست که دادگاه پاکستان سال‌ گذشته، نوازشریف، نخست وزیر اسبق پاکستان را پس از یک سلسله گزارش‌ها در مورد فساداداری وی، خلع صلاحیت اعلام شد.

گفتنی‌ست که حکم دادگاه پاکستان با واکنش حزب مسلم‌لیک نواز که رهبری آن را تا به حال، نوازشریف به عهده دارد و خانه‌وادۀ وی روبرو شده‌است.

اعضای حزب مسلم‌لیک نواز گفته که در برابر حکم دادگاه از تمام گزینه استفاده خواهند کرد.