دفتر مشاوریت ارشد محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در امور سازمان ملل متحد، ام‌روز( پنج‌شنبه، ۱۴ سرطان) سومین مناظرۀ شهروند و ارگ را در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرد.

سومین مناظرۀ ارگ و شهروندان با محوریت آموزش؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها برگزار گردید که در آن، فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور سازمان ملل، محمد همایون قیومی، مشاور رییس جمهور در امور زیربناها، نماینده‌گان وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و سازمان ملل و شماری از شهروندان کشور اشتراک داشته‌اند.

بانو نادری هدف از برگزاری مناظره شهروند و ارگ را حفظ آزادی بیان، دسترسی به معلومات، فرهنگ پاسخ‌گویی، شفافیت و قدرت بخشیدن به صدای شهروندی در مرکز قدرت یعنی ارگ ریاست جمهوری گفت.

مشاور رییس جمهور گفت که معارف یکی از ساحه‌های اساسی و کلیدی در بخش منابع بشری افغانستان است که باید روی آن گام‌های اساسی برداشته و عملی گردد.

او یادآور شد که سند مسوده سوم ملل متحد واحد با چهارچوپ پاسخ‌گوی بین دولت و ملل متحد را تهیه و به رییس جمهور جمهور تسلیم داده که فعالیت‌های نماینده‌گی‌های سازمان ملل را در بخش‌های معارف، صحت، مهاجرین و عودت‌کننده‌‎گان، زراعت، حاکمیت قانون و نورم‌ها در برمی‌گیرد.

بانو نادری در بخش دیگری از سخنان در آن مناظره یاد کرد که دفترش در جریان تابستان سال‌پار، جهت تحقق احکام قانون اساسی، مفادات کنوانسیون‌های بین‌المللی و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر،  یک سلسله فعالیت‌های مانند: مناظره شهروند و ارگ  با شعار “شهروند مسوول و حکومت پاسخگو”، دیوار شهروندی و گفت‌وگوی جامعه مدنی را در ارگ‌ به‌خاطر سیستم‌سازی، پیاده نمودن دموکراسی و ترویج مردم‌سالاری افتتاح و نهادینه نموده است.

مشاور ارشد رییس جمهور گفت که هدف اصلی دفتر مشاوریت تحقق مفکورۀ ملل متحد واحد بوده که برای رسیدن به هدفش سه مرحله از جمله دادخواهی، آغاز پروسۀ انتقال و تحلیل و ارزیابی را انجام داده‌است.

خانم نادری خطاب به نهادهای ملل متحد گفت که باید آنان به جای رقابت به صورت متحد و هماهنگ در رابطه به موارد انکشافی، حقوق‌ بشری و کمک‌های اظطراری فعالیت‌های شان را در افغانستان به پیش ببرد.

بانو نادری خاطر نشان کرد، در صورتی که اجراآت ملل متحد بر اساس معیارهای مفکوره ملل متحد واحد صورت گیرد در آن حاکمیت ملی بر جسته گردیده و ارتباطات موسس‌های ملل متحد با افغانستان به‌جای کمک‌دهنده و کمک‌گیرنده به دو شریک که مبنی بر تقاضا و ارایه خدمات و پاسخ‌گوی متقابل می‌باشد، تبدیل می‌گردده.

باید گفت که نهادهای حامی معارف افغانستان در آن نشست وعده سپردند که کمک‌های‌شان شان رابا دولت کابل در بخش معارف ادامه می‌دهند.

گفتنی‌ست که قبل از این نیز دو مذاکرۀ ارگ و شهروندان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید که در مناظرۀ دوم روی برق؛ زیربنای زیربناها بحث صورت گرفت.