شورای ایتلاف نجات افغانستان به حکومت هشدار می‌دهد که اگر هرچه زودتر سرنوشت نظام‌الدین قیصاری، فرمان‌ده امنیه ولسوالی قیصار و نمایندۀ ارشد جنرال دوستم روشن نشود، انتخابات آیندۀ را درو لایت‌های زیر نفوذ‌شان، تحریم می‌کند.

اعضای شورای ایتلاف نجات با نشر خبرنامه‌یی می‌گویند که”گرفتاری یکی از فرمان‌دهان فعال بر علیه طالبان در جلسه رسمی نهایت غیر اصولی و حرکت ناسنجیده بوده که اعتماد و انگیزهء مسوولان و فرماندهان به را شدت کاهش می‌دهد”.

در خبرنامه آمده که “ایتلاف نجات از دولت مرکزى هرچه عاجل و بدون ضیاع وقت خواستار روشن شدن سرنوشت نظام الدین قیصارى نماینده معاون اول ریاست جمهوری در امور خیزش‌هاى مردمى و رهایی موصوف استیم، در غیر صورت ما اعضاى ایتلاف نجات در تمام ولایات تحت نفوذ خویش تظاهرات مدنى تشکیل داده و انتخابات پیشرو را که همین اکنون با دهها مشکل فرا قانونی مواجه است تحریم خواهیم نمود.”

اعضای ایتلاف هم‌چنان گفته” در صورت بى اعتنایى به این خواسته ها و اقدامات برحق، مردم ما اعتماد خویش را به حکومت کنونی حاصل آرای ملیونی هر دو تیم انتخاباتی ایجاد شده است، سبب فاصله بیشتر و مورد انزجار شان قرار خواهند گرفت که در این صورت جبران این خطاء برای حکومت شکننده فعلی غیر ممکن خواهد بود.

این درحالی‌ست که نیروهای ارتش، روزگذشته، نظام‌الدین قیصاری، نماینده جنرال دوستم را که برای اشتراک در جلسه‌یی درد مرکز ولایت فاریاب آمده بود با ۲۵ تن از افرادش بازداشت کرده‌اند.

دلیل بازداشت آقای قیصاری، توهین و تهدید مقام‌های دولت مرکزی و مسؤولان امنیتی زون شمال کشور گفته شده‌است.