کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در قبال ولایت غزنی خلاف مادۀ ۳۶ قانون انتخابات می‌باشد.

کمیسیون نظارات بر تطبیق قانون اساسی با نشر خبرنامه‌یی  گفته اخیرا کمیسیون انتخابات اخیرا در انتخابات شورای ملی، از مجموع ولایت‌های افغانستان، تنها ولایت غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم نموده که مطابق قانون باید این تصمیم حد اقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات مطابق ماده ۳۶ صورت می‌گرفت که چنین نشده‌است.

در خبرنامه آمده که اعلان کمیسیون در حوزوی ساختن انتخابات ولایت‌ غزنی خارج ازموعد مقرر بوده و نقض مادۀ ۳۶ قانون انتخابات پنداشته می‌شود.

در عین زمان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تصمیم کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی کرده و از مسؤولان کمیسیون خواسته تا در تطبیق و رعایت احکام قانون توجه لازم نماید.

مسؤولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون هم‌چنان از کمیسیون انتخابات خواسته تا در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، توضیح‌های قناعت بخش ارایه دهد.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید کرده که این تصمیم به اتفاق آرای اعضای حاضر کمیسیون مورد تایید قرار گرفته‌است.

این درحالی‌‎ست که در جریان هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در غزنی، به شکل حوزوی برگزار می‌گردد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شده‌است.