گزارش‌ها از ولایت مرکزی افغانستان می‌رسانند که جشنوارۀ دمبورۀ بامیان روز گذشته در ولایت بامیان آغاز گردیده و هزاران تن از بخش‌های مختلف کشور در آن اشتراک کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان می‌گوید که در آغاز جشنواره، نمایش‌گاه صنایع دستی از سوی محمد طاهر زهیر والی آن ولایت و شماری دیگر از مقام‌های حکومتی افتتاح گردیده‌است.

آقای زهیر هدف از برگزاری آن نمایش‌گاه را معرفی صنایع دستی، رشد تولیدات محلی و جلب سیاحان و معرفی تاریخ کهن بامیان گفت.

او هم‌چنان اظهار خوشبینی کرده که با برگزاری چنین جشنواره‌ها اقتصاد مردم محلی به گردش درآید و پایه‌های صلح و دوستی در میان افغانستان مستحکم گردد.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان گفته که پس از افتتاح نمایش‌گاه صنایع دستی، پس از ظهر روز گذشته، اجرایی موسیقی محلی در پارک ملی آن ولایت برگزار گردیده‌است.

مسؤولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می‌گویند که در جشنوارۀ بامیان، هنرمندان در بخش موسیقی محلی از بخش‌های مختلف کشور دعوت شده بودند و اجرا نمودند.

به اطلاعات مسؤولان، اما حضور شهروندان کشور از بخش‌های افغانستان در روز نخست جشنوارۀ دمبورۀ بامیان کم سابقه بوده‌است.

هرچند هنوز از آمار مشخص اشتراک شهروندان اطلاعات در دست‌رس قرار نگرفته، اما دیده می‌شود که هزاران تن از ولایت‌های مختلف در این جشنواره اشتراک کرده‌اند.

گفتنی‌ست که جشنواره دمبوره بامیان به تاریخ ۸ سرطان سال جاری در بامیان برگزار شد و قرارست ام‌روز نیز ادامه داشته باشد.

مقام‌های محلی در ولایت بامیان گفته‌است که در سال جاری، قرارست سه جشنوارۀ بزرگ فرهنگی دیگر نیز در این ولایت برگزار گردد.