گلاجان عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به زودی فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات شورای ملی از سوی آن کمیسیون اعلام می‌گردد.

آقای صیاد این سخن‌ را ام‌روز( ۵ شنبه، ۷ جوزا) در نشستی که در مقر آن کمیسیون برگزار گردیده بود، بیان کرد و گفت که نامزدانی که به اساس معیارها برابر بوده، در فهرست ابتدایی را پیدا کرده‌اند.

این مقام کمیسیون انتخابات هرچند می‌گوید که یک شمار از نامزدان احتمال انتخابات پارلمانی که با معیارهای تعیین شده برابر نبوده، نام شان در فهرست ابتدایی قرار نگرفته، اما از تعداد مشخص آن نام نبرد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بررسی سندهای نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نماینده به پایان رسیده و نتایجش به زودی همه‌گانی خواهد شد.

اقای صیاد هم‌چنان گفت که بررسی سندهای نامزدان شورای ولسوالی نیز جریان دارد و به زودی نتایج ابتدایی آنان نیز اعلام خواهد شد.

این درحالی‌ست که قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که به تاریخ ۷ سرطان یعنی ام‌روز نتایج ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی اعلام می‌گردد.

گفتنی‌ست که به اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات،  در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، بیش از ۶ هزار تن خود را ثبت نام کرده‌اند.

به اساس اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ ۱۸ میزان سال روان برگزار خواهد شد.

از سوی هم باید گفت که ثبت نام رای‌دهنده‌گان در ولایت غزنی هنوز که هنوز است، آغاز نشده و مشکلش پابرجاست، هرچند کمیسیون انتخابات گفته این پروسه در آن ولایت به شکل حوزه‌یی برگزار خواهد شد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شده‌است.