مقام‌های محلی در ولایت بامیان خبر می‌دهند که کار سرک درۀ صوف- یکاولنگ به شدت توسط شرکت ‌پیمان‌کار جریان دارد.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان با شماری دیگر از مقام‌های آن ولایت درجریان چند ساعت گذشته از جریان کار سرک دره صوف- یکاولنگ دیدار کرده‌است.

دفتر مطبوعاتی والی بامیان می‌گوید که آقای زهیر با مسؤولان شرکت‌های سرک و پل‌سازی چینی، شرکت مشورتی شلادیا و کمیتۀ استملاک زمین‌ها روی مشکل‌ها صحبت نموده و را‌ه‌حل‌های جدید و فوری روی دست گرفته شده‌است.

در عین زمان، آقای زهیر از بزرگان محل خواسته تا در تطبیق این پروژه ملی و حیاتی با مسؤولان شرکت‌های قرارداری، هم‌کاری‌های لازم را انجام دهند.

گفتنی‌ست که پروژۀ سرک دره صوف- یکاولنگ دومین سرکت دهلیز شمال به جنوب کشور می‌باشد که از ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان آغاز و با طول ۱۸۷ کیلومتر به ولسوالی دره صوف سمنگان خاتمه می‌یابد.

به اساس اطلاعات به دست آمده از مسؤولان، ارزش این پروژه بیش از ۲۱۳ میلیون دالر امریکایی می‌باشد که از آن جمله، ۲۰۴ میلیون دالر هزینۀ ساختمان آن، ۴٫۴ میلیون دالر هزینۀ سروی و دیزان و ۴٫۵ میلیون دالر دیگر آن هزینۀ مراقبت و کنترول از پروژه خواهد شد.

گفتنی‌ست که قرار داد آغاز کار سرک دره صوف- یکاولنگ سال گذشته با یک شرکت چینی به امضا رسید و کار عملی آن نیز در همان سال آغاز گردید.

باید گفت که با بهره برداری این پروژه، سهولت‌های لازم در بخش حمل و نقل اموال تجارتی از شمال به جنوب کشور ایجاد خواهد شد.