رییس جمهور ترکمنستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان از چگونه‌گی پیش‌رفت کار پروژۀ تاپی، اظهار خوشنودی کرده و گفته‌است که این برنامه به صورت قناعت بخش به پیش می‌رود.

این درحالی‌ست که در آغاز سال جاری، کار پروژۀ تاپی رسما در افغانستان آغاز گردید و در این اواخر گزارش‌ها به نشر رسید که کار این پروژه در داخل کشور به کندی به پیش می‌‎رود.

کاخ سپیدار با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس اجراییه کشور با قربان‌قلی بیردی محمداوف، رییس جمهور ترکمنستان دیدار کرده و هر دو طرف خواهان گسترش روابط میان دو کشور شده‌است.

آقای محمداوف آب را یکی از سرمایه‌های مهم منطقه‌یی و جهانی دانسته و با رییس اجراییه بر کار مشترک در منطقه و راه‌های استفاده موثر و به‌تر از آب تاکید کرده‌است.

رییس جمهور ترکمنستان گفته که برنامه‌ تاپی به صورت قناعت‌بخش به پیش می‌رود و کشورش لاین گاز را تا هرات تمدید می‌کند تا دو کشور بتوانند که از گاز در حوزه‌های مختلف استفاده نمایند.

در عین زمان آقای محمداوف گفته که کشورش در نقاط مرزی برای شهروندان افغانستان مسجد، مکتب و بیمارستان ساخته و وعده داده که ورزش‌گاهی را نیز تعمیر می‌کند.

در این میان آقای عبدالله از کمک‌های ترکمنستان در سال‌های گذشته قدردانی کرده و گفته که کمک‌های آنان به برنامه‌های بزرگ منطقه‌یی و هم‌چنان‌ برنامه‌های کوچک قابل قدر است.

آقای عبدالله عبدالله در حین حال از رییس جمهور ترکمنستان خواسته از آن‌جای که افغانستان با خشک‌سالی روبروست، با کشورش هم‌کاری و کمک نماید.