مقام‌ها در ایالت هاریانا هند گزارش می‌دهند که پلان قتل سلمان خان، ستارۀ پرآوازۀ سینمای این کشور، خنثا گردیده‌است.

روزنامۀ تایمز آف اندیا، چاپ هند درگزارشی به نقل از مقام‌های آن کشور نگاشته که نیروهای ویژۀ امنیتی ایالت هاریانا به پولیس ممبی خبر داده که شماری از باشنده‌گان قریه‌های این ایالت به دنبال کشتن سلمان خان می‌باشد.

پولیس ایالت هاریانا گفتند که فردی به نام سمپت نهرا، یکی از تیراندازان مشهور این ایالت به دنبال کشتن سلمان خان بوده‌است که از سوی نیروهای امنیتی آن ایالت بازداشت شده‌است.

نهرا به پولیس گفته‌است که از سوی گروه‌های مافیایی لارنس به‌خاطر قتل سلمان خان گماشته شده بوده‌است.

پولیس ایالات هاریانا هم‌چنان گفته‌است که شماری از هم‌کاران نهرا نیز در شهر ممبی به شکل آزادانه گشت و گذار می‌کنند و به دنبال حمله بالای سلمان خان می‌باشند.

این درحالی‌ست که قبل ازین دادگاهی در هند، سلمان خان را به‌خاطر شکار دو آهو، به ۵ سال زندان محکوم کرده بود.

دادگاه هند در آن زمان گفته بود که سلمان خان، ستارۀ سینمای این کشور در جریان سال ۱۹۹۸ و در جریان تهیه فلمی، دو آهوی کوهی را کشته‌است.