محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان از حکومت به شدت انتقاد می‌کند که بررسی‌ها را در قضیۀ جان باختن شماری از شهروندان کشور در گلوله باری نیروهای امنیتی درسال گذشته متوقف کرده‌است.

آقای ایزدیار در مراسمی که به مناسب نخستین سال‌یاد وفات سالم‌‍ایزدیار و سایر شهروندان کشور در کابل اشتراک کرده و سخن‌ می‌زد گفت که دادستانی کل کشور، بررسی‌های شان را پس از حدود سه و نیم ماه تحقیق، به حکومت افغانستان سپرده‌است.

او گفت که دولت پس از دریافت بررسی‌ها از سوی دادستانی کل کشور هیچ‌کاری را انجام نه داده و قضیه را سرپوشیده مانده‌است.

معاون مجلس سنای کشور می‌گوید با وجود آن‌که دولت در روزهای نخست تاکید بر بررسی‌ها همه‌جانبه و همه‌گانی ساختن هرچه زودتر نتایج آن کرده بود؛ اما تا هنوز هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته‌است.

او هم چنان گفت که در روز مراسم تشیع جنازۀ سالم ایزدیار، سه حمله کننده انتحاری از ولایت میدان وردک به ولایت کابل انتقال داده شدند و به شدت از دولت انتقاد می‌کند که چرا تا هنوز عاملان آن دست‌گیر نشده‌اند.

گفتنی‌ست که سال گذشته، شماری از شهروندان کشور پس از آن‌که یک حمله انتحاری خونین در چهارراهی زنبق شهر کابل به وقوع پیوست، دست به مظاهره زدند.

شهروندان کشور، حکومت وحدت ملی را به ناتوانایی در برابر امنیت مردم متهم کردند و خواهان برکناری شماری از سران نهاد امنیتی کشور گردیده‌اند.

اما برخلاف، مظاهره شهروندان کشور پس از گذشت دقایقی، به خشونت کشانیده شد و نیروهای امنیتی نیز به روی اعتراض‌کننده‌گان، گلوله‌باری کرده‌‍اند.

در گلوله باری نیروهای امنیتی به شمول شمار دیگر از شهروندان کشور، سالم ایزدیار، پسر ارشد محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای کشور نیز جان باخت.

گفتنی‌ست که مظاهره شهروندان کشور در چهارراهی زنبق شهر کابل ادامه داشت، اما در آن سوی کابل، یعنی بخش شمالی، مراسم خاک‌سپاری سالم ایزدیار جریان داشت که سه حملۀ انتحاری پیهم رخ داد و در آن به شمول اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور نیز حضور داشت.

باید گفت که در آن حمله‌های پیم نیز شماری از شهروندان کشور جان باختند و رییس اجراییه نیز وعده سپرده بود که به شکل جدی، این موضوع را بررسی می‌نماید که در حال حاضر دیده می‌شود، هیچ‌کاری در این بخش صورت نگرفته‌است.