داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان، جهت تشویق تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل هند، به آن کشور سفر کرده‌است.

رییس اجراییه کشور در صفحۀ تویترش نگاشته‌است، افتخار می‌کنم که به‌خاطر افتتاح مسابقۀ تاریخی میان افغانستان و هند، در شهر بنگلور حضور دارم.

آقای عبدالله از برگزار کننده این رقابت‌ها تشکری کرده و افزوده که ورزش‌کاران افغان، ام‌روز با درخشش‌های عالی شان، تاریخ می‌سازند.

رییس جمهور غنی نیز پیامی را به‌خاطر افتتاح مسابقۀ تاریخی میان افغانستان و هند فرستاده بود که توسط رییس ادارۀ کرکت بورد کشور خوانده شد.

آقای غنی، این بازی را برای افغانستان خیلی مهم خواند و آرزوی پیروزی برای ورزش‌کاران افغان کرده است.

این درحالی‌ست که مسابقۀ تاریخی میان افغانستان و هند، صبح ام‌روز رسما در شهر بنگلور آن کشور برگزار شد.

مسؤولان در  ادارۀ کرکت بورد افغانستان می‌گویند که ملی‌پوشان کشور از آماده‌گی کامل در مقابل ورزش‌کاران هند برخوردارند.

گفتنی‌ست که این برای نخستین ‌بارست که ببرهای آبی کشور در چوکات مسابقۀ تاریخی، در مقابل هند بخت آزمایی می‌کنند.