مسؤولان محلی در ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن ۷ عضو یک خانه‌واده توسط یک فرد دیگر خبر می‌دهند.

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار می‌گوید که فردی به دلیل اختلاف‌های خانه‌واده‌گی ۴ عضو یک خانه‌واده را کشته و ۳ تن دیگر را زخمی ساخته‌است.

به اساس اطلاعات آقای خوگیانی، یک خانم در بین کشته‌شده‌گان و یک دختر در بین زخمیان این روی‌داد شامل‌است.

آقای خوگیانی می‌گوید که این روی‌داد، روز گذشته و پس از افطار زمانی در ولسوالی خوگیانی رخ داده که فردی داخل منزل مسکونی یک خانه‌واده گردیده و  به روی تمام آنان گلوله باری کرده و در نتیجه ۳ تن کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی در عین حال گفت که قبل از این حادثه، فرد قاتل، یک عضو خانه‌وادۀ دیگر این خانه‌واده را در مسیر را به ضرب گلوله کشته بوده‌‍است.

گفته می‌شود که فرد قاتل نیز عضو همان خانه‌واده بوده‌است.

به اساس اطلاعات به دست آمده، وضعیت دختر زخمی شده، درحالت خوبی قرار ندارد.

ننگرهار در شرق کشور از جمله ولایت‌های است که شاهد افزایش آمار چنین حادثه‌ها در این اواخر بوده‌است.