تیم ملی کرکت افغانستان، قرارست فردا در مسابقۀ تاریخی در شهر بنگلور مقابل تیم ملی کرکت هند قرارگیرد.

مسؤولان در ادارۀ کرکت بورد افغانستان این خبر را تایید می‌کنند و می‌گویند که این برای نخستین‌بارست که تیم ملی کشور در مقابل هند در چوکات مسابقۀ تاریخی بخت آزمایی می‌کند.

به اساس اطلاعات به دست آمده، قرارست فردا نخستین دیدار مسابقۀ تاریخی در راس ساعت ۸ به وقت افغانستان برگزار شود.

ادارۀ کرکت بورد افغانستان می‌گوید که ورزش‌کاران کشور از آماده‌گی کامل در برابر ملی پوشان هند برخوردارند و می‌‎افزاید که در حال سپری نمودن تمرین‌های فشرده در هند می‌باشند.

گفتنی‌ست که تیم ملی کرکت کشور نظر به درخشش‌های خوبی که در جریان سال‌های گذشته داشته، توانسته که عضویت شورای جهانی کرکت را به دست‌آورد و به همین دلیل، نخستین تجربۀ خود را در قالب مسابقۀ تاریخی سپری می‌کند.

گفتنی‌ست که مسابقۀ تاریخی دارای چهار دیدار می‌باشد که  از خود قوانین خاص خود را دارد و به عنوان مثال، تمام ورزش‌کاران در جریان آن مسابقه، لباس‌های سفید بر تن دارند.

اصغر ستانکزی، کپتان تیم ملی کشور قبل ازین نیز خطاب به ورزش‌کاران هندی گفته که ملی‌پوشان کشور به گونۀ متفاوت در برابر تیم ملی کرکت هند ظاهر خواهند شد.

آقای ستانکزی هم‌چنان وعده داده بود که ورزش‌کاران کشور در مسابقۀ تاریخی، دست آوردهای خوبی از خود خواهند داشت.

در عین زمان، کرون لایر، توپ‌اندازی مشهور هند در پاسخ به اظهارات آقای ستانکزی گفت که توانایی ملی‌پوشان هند به همه کس معلوم است و ضرورست نیست که در مورد آن سخن‌زد.

با این حال، دیده شود که سطح بازی تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقۀ تاریخی که قرارست فردا برگزار شود، چه‌گونه خواهد بود؟