سید سعادت منصوری نادری، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان، ام‌روز( چهارشنبه، ۲۲ جوزا) رسما استعفایش را در نشستی اعلام کرد و افزود که رییس جمهور کشور استعفا‌نامۀ وی را نیز منظور کرده است.

وزیر شهرسازی دلیل استعفایش را مشکل صحی خواند، افزود که تصادفا، استعفای او از مقام وزارت، هم‌زمان شده با کناره‌گیری و تقاعد معینان این وزارت و در عین زمان، گزارش‌ها مبنی بر برکناری معیینان آن وزارت را از سوی رییس جمهور غنی رد کرد.

آقای نادری گفت که به اساس حکم رییس جمهور غنی، مهندس روشنان ولسمل، به عنون سرپرست معینیت امورشهرسازی، مهندس سید نسیم خلیق به صفت سرپرست معیینتیت امور تخنیکی، مهندس عزیز احمد گلستانی به عنوان سرپرست معیینیت امور مسکن و مهندس محمد همایون فیض، به صفت سرپرست معیینیت جدید امور تصدی‌ها و پالیسی تعیین شده‌اند.

وزیر کنار رفتۀ شهرسازی گفت که در جریان سال‌های گذشته، کارش را با درنظرداشت شایسته‌‍سالاری، حفظ روحیه ملی و اسلامی، برخورد بدون تبعیض، جذب کادرهای شایسته و مبارزه جدی با فساداداری و رشوه‌ستانی انجام داده‌است.

آقای نادری ادامه داد که وزارت شهرسازی در بیش‌تر از سه سال گذشته، کارهای خوبی را در بخش دربخش‌های مبارزه با فساد اداری و اصلاح اداره، تهیه مسکن، پلان‌های شهری، احیا و فعال‌سازی تصدی‌های خانه‌سازی، بنایی و دست‌گاه افغانی و بازسازی آبدات تاریخی و اماکن مقدس انجام داده‌است.

او افزود که  کوتاه کردن دست سوء استفاده کننده‌گان از بیت‌المال، تدوین قانون وزارت شهرسازی و مسکن برای نخستین بار، به دست آوردن اعتماد از دست رفتۀ مردم نسبت به وزارت، ارتقای آمریت‌های شهرسازی در ۱۷ ولایت به ریاست، ایجاد شورای عالی توسعۀ شهری در سال ۱۳۹۵، بازدید از وضعیت سکتور شهری ۳۴ ولایت برای اولین‌بار و  کسب عضویت هیات رهبری شورای جهانی شهری توسط وزارت شهرسازی برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان از جمله کارکردهای مهم وزارت شهرسازی بوده  که در مدت کوتاهی انجام شده‌اند.

تکمیل و به بهره برداری شهرک امارات، آغاز دوبارۀ کار پروژه‌های رهایشی سنایی، لالا و بنایی که در حالت رکود قرار داشتند، تکمیل شدن مراحل تدارکاتی پروژه‌های اعمار یازده هزارباب واحد مسکونی توسط کشورهای چین و قطر، دریافت تعهد اعمار چهارهزار باب واحد مسکونی برای عودت کننده‌گان از دولت هند، پلان‌گذاری برای اعمار هشت هزارباب واحد مسکونی برای عودت‌کننده‌گان درولایت هرات، آغاز کار شهرک‌های  صنعتی و رهایشی برای قالین‌بافان در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار و قندز، تکمیل شدن زیر ساخت‌های پروژۀ بزرگ پیروزی برای اعمار حدود ۲۴ هزار اپارتمان و حویلی رهایشی، به روی دست گرفته شدن پروسه‌های تکمیل، تحت کار گرفتن و طرح دیزاین اعمار ۵۵ هزار باب واحد مسکونی از کارهای بودند که به نقل از آقای نادری در جریان سه سال گذشته در بخش تهیه مسکن صورت گرفته‌است.

آقای نادری در عین زمان افزود که دولت افغانستان در ۷۵ سال گذشته، صرف موفق به عمار ده‌هزار باب واحد مسکونی گردیده بودند که کارهای صورت در جریان سال‌های گذشته، چشم‌گیر بوده‌است.

آقای نادری هم‌چنان می‌گوید که وزارت شهرسازی کشور در بخش بازسازی آبدات تاریخی و مکان‌های مقدس نیز کارهای را انجام داد که قرارذیل می‌باشد: آغاز بازسازی قصر تاریخی دارالامان و تکمیل شدن دوفاز آن، بازی مسجد پل خشتی، آغاز پروسۀ مطالعۀ و دیزاین بازسازی و مرمت مسجد جامع هرات، جریان کار پروژه‌های بازی و اعمار مسجد خرقۀ مبارک در شهر فیض‌آباد و مسجد  میرهزار در شهر قندهار.

در عین زمان، وزیر کنار رفتۀ شهرسازی و مسکن کشور گفت که این وزارت در بخش بازنگری پلان‌های شهری نیز دست آوردهای خوبی داشته وافزود که نظر به دورۀ قبلی، هفتاد فیصد دربخش بازنگری ماسترپلان شهرهای بزرگ کشور پیشرفت داشته‌است.

آقای نادری می‌گوید که با آغاز مدیریت جدید در سال ۱۳۹۴، متاسفانه تصدی‌های سه گانۀ این وزارت قادر به تامین معاش کارمندان نبودند و در حالت رکود قرار داشتند که در حال حاضر از این وضعیت خارج شده و رو به بهبود می‌باشند.

او گفت که یکی از دست آورد مهم وزارت شهرسازی، آغاز فعالیت کارخانۀ تولید قطعات پیش‌ساخت با عصری‌ترین تکنالوژی در تصدی خانه سازی پس از سال‌های متوقف می‌باشد که قرارست تا اخیر سال جاری، بیش از ۱۰۰ مکتب توسط این کارخانه ساخته شوند.

بازسازی شفاخانه سردارمحمد داوود، قول اردوی شاهین و تکمیل شدن پروژه‌های انتقال یافته به این وزارت از جمله کارهای مهم دیگریست که در جریان سال گذشته به اساس اطلاعات آقای نادری از طریق تصدی خانه‌سازی صورت گرفته‌است.