جنرال قمر جاوید باجوه، رییس ارتش پاکستان خطاب به مقام‌های افغان می‌گوید که باید از فرصت‌های ایجاد شده با یک روی‌گرد تازه به قضایا برخورد نماییم.

آقای باجوه این سخن‌ را در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور بیان کرده و گفته که صلح و ثبات کشورش در گروه صلح و ثبات در افغانستان است و در عین زمان روی اجرایی شدن برنامه عمل کابل- اسلام‌آباد برای رسیدن به صلح تاکیید کرده‌است.

رییس ارتش پاکستان می‌گوید که کشورش احترام کامل به حاکمیت ملی افغانستان دارد و افزوده که از تمام وسایل سیاسی، نظامی و اقتصادی برای مبارزه با دهشت‌افگنی و ودار ساختن طالبان و دیگر گروه‌های مسلح برای مذاکره و صلح استفاده نماید.

آقای باجوه هم‌چنان اظهار کرده که تکرارسیاست‌های اشتباه‌آمیر گذشته به نفع هر دو کشور نیست و با در نظرداشت مشترکات دینی- تاریخی، فرصت آن رسیده تا با یک روی‌کرد تازه به قضایا برخورد نماییم.

در عین زمان، رییس اجراییه کشور می‌گوید که افغانستان میان دهشت‌افگنان فرق قایل نیست و تاکید کرده که تروریست بد و خوب اصلا وجود ندارد.

آقای عبدالله گفته که دولت با طالبان آتش‌بس اعلام کرده و افزوده که حکومت آماده است تا در صورت قبول طابان، آتش‌بس را برای مدتی تمدید نماید.

آقای عبدالله هم‌چنان خاطر نشان ساخته که ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته به نفع دو کشور نیست و باید با همک‌اری مشترک و تغییر سیاست تاریخ منطقه به شکل مثبت رقم زنیم.

رییس اجراییه در بخش دیگر از صحبت‌های خود گفت که ما نیازمند ارسال پیام واضح و روشن به طالبان و دیگر تروریست‌ها هستیم که خشونت و استفاده از دهشت‌افگنی راه حل نیست.